Ostmise, kohaletoimetamise ja tagastamise reeglid

I ÜLDSÄTTED

E-pood aadressil www.chazzchips.com kuulub ettevõttele Gusania, UAB, mille registrijärgne asukoht on Vokės 24, Lentvaris, Trakų rajoon, rg-kood 304827413, kontakttelefon (+370) 658 07210 (kõnede eest võetakse tasu vastavalt vastava operaatori kehtestatud tariifidele).

E-poe kasutamisel peavad Kliendi lõppseadmed ja IT-süsteem vastama tehnilistele nõuetele.

Need Reeglid on mõeldud Klientidele, kes on Kasutajad, ja Klientidele, kes ei ole Kasutajad, kes kasutavad E-poodi, Elektroonilisi teenuseid.

Kliendi nõusolek kohaldatavate Reeglite sätetega on vabatahtlik, kuid vajalik Konto loomiseks ja/või Kliendi tellimuse esitamiseks või Toodete reserveerimiseks.

Reeglites kasutatud suurtähtedega terminitel on järgmine tähendus, kui kontekst ei näita selgelt teisiti:

- PAKKUMISED: E-poe reeglitega reguleeritud müügi või teenuste osutamise eritingimused, mida kohaldatakse Müüja konkreetsel perioodil kehtiva eripakkumise suhtes, mida Klient saab kasutada Veebisaidil täpsustatud tingimustel, näiteks allahindlus Hinnale või Kohaletoimetamisele.

- TSIVIILSEADUSTIK: Leedu Vabariigi tsiviilseadustik.

- TÖÖPÄEV: üks päev esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad.

- ELEKTROONILINE TEENUS: Kliendile osutatavad teenused, mida Müüja E-poes osutatakse vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele ja teenuslepingu sätetele. Kui teenuseid pakuvad Müüjaga koostööd tegevad subjektid, on nende subjektide teenuste osutamise eeskirjades sätestatud asjakohased sätted nende teenuste kasutamise kohta.

- E-POOD: Müüja hallatav platvorm Müüja pakutavate teenuste pakkumiseks, mis koosneb omavahel ühendatud veebisaitide rühmast ja on saadaval aadressil www.chazzchips.com.

- KTO: Müüja Klienditeenindusosakond, mis annab Klientidele teavet e-poe tegevuste, sealhulgas toodete, kaupluse, reeglite ja käimasolevate kampaaniate kohta äripäevadel veebipoe veebisaidi kontaktide jaotises määratud tööajal ja märgitud telefonidel ning e-posti aadressil, saates kasutajale sõnumeid www.chazzchips.com veebipõhise vestluse kaudu veebipoe veebisaidi kontaktide jaotises ja kasutades kontaktvormi. Telefonikõned Klienditeenindusbüroosse maksustatakse vastavalt vastava operaatori kehtestatud tavahindadele.

- HIND: eurodes või muus vääringus näidatud tasu kogusumma (koos maksudega), mis tuleb Müüjale maksta Toote omandiõiguse üleandmise eest Kliendile vastavalt Müügilepingule. Saatekulusid hinnas ei sisaldu, kui just e-poe kohaldatavates Kampaaniatingimustes ei ole sätestatud teisiti.

- KLIENT: 1) füüsiline isik või volitatud isiku kaudu tegutsev isik; 2) juriidiline isik; või 3) juriidilise isiku staatuseta organisatsiooniline üksus, mis on vastavalt seadusele teo- ja õigusvõimeline. Juhul, kui klient on piiratud tegevusvõimega füüsiline isik, kohustub ta hankima oma esindajalt kehtiva nõusoleku Teenuste osutamise lepingu / Müügilepingu sõlmimiseks ja andma sellise nõusoleku Müüja nõudmisel, kuna tavaliselt e-poes sõlmitud Müügilepingud on mõeldud väikeste igapäevaste tarbimisvajaduste rahuldamiseks.

OSTUKORV: igale E-poodi kasutavale Kliendile osutatud teenus, mis võimaldab tal esitada ühe või mitme Toote Tellimuse, Toote reserveerida, sisestada sooduskoode, mille kasutamisel hinda alandatakse vastavalt eraldi lepingutes / reeglites sätestatud reeglitele, näha üksikute toodete hindu ja kõigi toodete koguhinda (samuti kohaletoimetamise kulusid) ja näha toodete eeldatavat kohaletoimetamise tähtaega. Ostukorvi vormistamisel esitab klient pakkumisi müügilepingu sõlmimiseks, s.t. Klient võib ühte Tellimust esitades sõlmida mitu Müügilepingut.

- UUDISKIRI: elektrooniline teenus, mis võimaldab kõigil seda kasutavatel klientidel regulaarselt saada Müüjalt teavet Toodete, E-poe, sealhulgas uudiste ja eripakkumiste kohta Kliendi märgitud e-posti teel või telefoninumbril.

- MÜÜJA: ettevõte Gusania, UAB, mille registrijärgne asukoht on Vokės 24, Lentvaris, Trakų rajoon, rg-kood 304827413, kontakttelefon (+370) 658 07210 (kõnede eest võetakse tasu vastavalt vastava operaatori kehtestatud tariifidele).

- MÜÜGILEPING: Müügileping, mis sõlmitakse kaugsidevahendite kaudu Kliendi ja müüja vahel vastavalt Tsiviilseadustiku sätetele, mille kohaselt Müüja müüb  Kliendile Tooteid sätestatud hinnaga, millele lisanduvad kohaldatavad lisatasud, sealhulgas kohaletoimetamiskulud, nagu on määratletud käesolevates Reeglites.

- KONTO: elektrooniline teenus, ressursside kogum Müüja IKT-süsteemis, tähistatud Kliendi isikliku sisselogimisnime ja parooliga, mis võimaldab Kliendil kasutada täiendavaid funktsioone / teenuseid. Klient logib Kontole sisse oma Sisselogimisnime ja Parooli abil. Klient logib oma Kontole sisse pärast E-poes registreerumist. Konto võimaldab koguda ja salvestada Kliendi aadresse, kuhu Tooted saadetakse, näha Tellimuse staatust, Tellimuste ja Toote reserveeringuid ning kõigi teiste Müüja poolt pakutavate teenuste ajalugu.

- TOODE: E-poes müüdav vallasasi, mis on  Kliendi ja Müüja vahel sõlmitud Müügilepingu ese, mille eest Müüjale makstakse Hind, või Toote reserveerimise ese.

- SISSELOGIMISNIMI: kliendi e-posti aadress, mille ta konto loomisel märkis.

- PAROOL: tähemärkide jada (tähed ja numbrid), mille Klient on Konto loomisel kindlaks määranud ja mis on vajalik Kontole sisselogimise autoriseerimiseks. Klient peab hoidma Parooli konfidentsiaalsust (mitte seda kolmandatele isikutele avaldama). Müüja annab Kliendile võimaluse mitu korda Parooli muuta.

- REEGLID: määravad kindlaks Kliendi ja Müüja õigused ja kohustused. Käesolevates Reeglites reguleerib teenuste osutamist elektrooniliselt Leedu Vabariigi tsiviilseadustik.

- SISU: teksti-, graafika- või multimeediaelemendid (nt teave Toodete kohta, Tootefotod, Tooteesitlusvisuaalid, kirjeldused).

- TELLIMUS: Kliendi tahte avaldus, mis väljendab otseselt tema tahet sõlmida müügileping kaugsidevahendite kaudu, määratledes Tooted, mida Klient kavatseb osta, ning esitades Kliendi andmed, mis on vajalikud võimaliku Müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Iga Toote tellimust käsitletakse Kliendi iseseisva pakkumisena müügilepingu sõlmimiseks (tehniline abi). Tellimusele antakse üks number, Müüja saadetud Tellimuse kinnitust peetakse Müügilepingu sõlmimise hetkeks.

- TARBIJA: füüsiline või juriidiline isik, kes teeb Müüjaga seadusliku tehingu, mis ei ole otseselt seotud tema majandus- või kutsetegevusega.

- TARBIJAKAITSESEADUS, SEADUS: Leedu Vabariigi tarbijakaitseseadus.

II. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISE TINGIMUSED

Teenuste põhiomadused, sealhulgas teenuste osutamise ja  kliendiga ühenduse võtmise viis, on esitatud iga Toote lehel.

Müüja annab võimaluse esitada Toodete Tellimusi järgmistel viisidel:

a) E-poe veebisaidil;

b) kontaktis KTOga:

– telefoni teel;

– e-posti teel;

Pakutavate teenuste arendamisel võib Müüja pakkuda muid võimalusi Tellimuste esitamiseks kaugsidevahendite kaudu vastavalt käesolevate Reeglite sätetele.

Müügileping Kliendi ja Müüja vahel sõlmitakse pärast seda, kui Müüja kinnitab Tellimuse kättesaamist.

Müüja annab Kliendile võimaluse esitada E-poe kaudu Tellimus järgmisel viisil:

a) Klient paigutab valitud toote (-d) E-poes Ostukorvi ja seejärel liigub edasi Tellimisvormi juurde;

b) Konto loonud Klient kinnitab tellimisvormil müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalike andmete asjakohasust. Kasutajal, kellel pole Kontot, tuleb Tellimisvorm eraldi täita: märkida müügilepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks enda kohta vajalikud andmed. Mistahes juhul, kui esitatud on valed või aegunud Kliendi andmed, võib Leping sõlmimata jääda. Tellimisvormi peab Klient märkima järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, aadress (tänav, maja / korteri number, sihtnumber, linn, riik), e-posti aadress, kontaktisiku telefoninumber ja Müügilepinguga seotud andmed: Toode (tooted), Toote (toodete) kogus, vajaduse korral Toote (toodete) tüüp, värv ja suurus, kohaletoimetamise koht ja viis, makseviis. Kui Klient ei ole Kasutaja, peab märkima ettevõtte nime ja maksumaksja koodi;

c) Klient valib ühe Müüja pakutavatest kohaletoimetamise viisidest;

d) Klient valib Tellimuse vormis osutatud Hinna ja  Müügilepingu täitmise muudekulude maksmisviisi:

e) Klient esitab Müüjale Tellimuse, kasutades spetsiaalselt selleks ette nähtud E-poe funktsiooni (nupp "kinnita ja maksa tellimuse eest"). Juhul, kui Klient ei ole Kontot loonud ega ole Reeglitele eelnevalt nõusolekut andnud, peab ta avaldama oma nõusolekut;

f) Klient esitab Tellimuse, kasutades spetsiaalselt selleks ette nähtud E-poe funktsiooni (nupp "kinnita ja maksa tellimuse eest").

Juhul kui Müügileping sõlmitakse teiste kaugsidevahendite, sealhulgas telefoni kaudu:

a) Müüja saadab Kliendile elektroonilise sõnumi, mis kinnitab sõlmitava Müügilepingu sisu;

b) Klient saadab Müüjale Tellimuse kinnituse e-posti teel samale e-posti aadressile, kust ta sai punktis 6 a nimetatud kinnituse;

c) kui kliendil pole Kontot ja ta pole Reeglitega varem nõustunud, on vajalik, et ta nõustuks Reeglitega.

Kõigil muudel juhtudel, välja arvatud punktis 6 nimetatud juhul, kui Müügileping sõlmitakse muude kaugsidevahendite, sealhulgas telefoni kaudu, kehtivad Kasutaja algatusel järgmised tingimused arvestades asjaoludele ja kasutatavatele sidevahenditele.

Müüja, vastates saadud Tellimusele, saadab viivitamatult Kliendi märgitud e-posti aadressile automaatselt genereeritud elektroonilise sõnumi, kinnitades Tellimuse kättesaamist ja selle töötlemise algust.

Pärast Tellimuse kinnitamist saadab Müüja viivitamatult Kliendi määratud e-posti aadressile elektroonilise sõnumi, kus on:

a) kinnitus selle kohta, et üks või mitu Tellimuse ajal esitatud kliendi pakkumist on vastu võetud ja Müügileping on sõlmitud (teates nimetatud Toodete Tellimuse vastuvõtmine); või

b) teave selle kohta, et punktis III lõikes 3 nimetatud põhjustel (maksmata jätmine) ei saa vastu võtta kõiki Kliendi pakkumisi, mis esitati Tellimise käigus;

c) Müügileping loetakse sõlmituks alates Tellimuse (-te) kinnitamise hetkest, s.t. kui klient on saanud lõike 9 punktis a osutatud teate. Müüja saadab Kliendile kinnituse Müügilepingu tingimuste kohta kliendi märgitud e-posti aadressile.

Kui kõiki või mõnda Tellimuse käigus esitatud pakkumist pole võimalik vastu võtta, võtab KTO ühendust Kliendiga, et:

a) teavitada Klienti suutmatusest Müügilepingu sõlmimiseks vastu võtta kõiki või mõnda tellimuses toodud pakkumist; või

b) kinnitab Kliendile võimaluse täita osa tellimusest, mille Müügilepingu ta nõustub sõlmima. Sellisel juhul võib klient tühistada kogu Tellimuse (kõik pakkumised), mis ei riku tema õigust lepingust taganeda. Kliendi tellimuse tühistamine vabastab Müüja kohustusest seda täita. Tellimuse tühistamise korral kohaldatakse seaduse ja Tsiviilseadustiku asjakohaseid sätteid.

Kui Tellimuse ajal esitatud pakkumist (pakkumisi) pole võimalik vastu võtta, ei sõlmita KTO-s nimetatud toodete osas Müügilepingut ja Müüja peab viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, tagastama Kliendile tema poolt tasutud summad.

Sõltumata sellest võib Müüja Klienti teavitada Tellimuse olekust, saates esiteks kliendi e-posti aadressile teate, SMS-i või võttes temaga ühendust telefoni teel.

Müüja püüab tagada toodete kättesaadavuse ja müügilepingu täitmise. Juhtudel, kui Müügilepingut ei ole võimalik täita või teistel seaduses sätestatud juhtudel, kohaldatakse Tsiviilseadustiku sätteid ja Teste  kehtivate õigusaktide sätteid, kuivõrd sellised õigusaktid vastavalt nendes sätestatud reeglitele on kohaldatavad.

Tellimuse koguväärtus sisaldab Kliendi valitud hinda, kohaletoimetamiskulusid ja võimalikke muid lisateenuste kulusid. Müüja võib Toodete tasuta kohaletoimetamiseks määrata Tellimuse minimaalväärtuse. Klienti teavitatakse koguhinnast, sealhulgas tasud tellitud Toote eest, samuti kohaletoimetamiskuludest (transport, kohaletoimetamine, postiteenused) ja muudest kuludest ning kui nende maksete suurust pole võimalik kindlaks teha, siis nende tasumise kohustusest Tellimuse esitamise ajal või siis, kui Klient avaldab tahet müügilepingu sõlmida.

E-poes toimuvaid Müügikampaaniaid kokku ei liideta, kui Müügikampaania tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

Toote reserveerimise korral kohaldatakse vastavalt käesoleva punkti sätteid, arvestades järgmisi sätteid.

Toote reserveerimise võimalus sõltub regioonist / aadressist, mille Klient on tellimisvormi märkinud.

III. TOOTE EEST MAKSMISE VIISID JA TÄHTAJAD

Müüja laseb Kliendil valida erinevate makseviiside vahel.

Elektrooniliselt ja maksekaardiga maksmine toimub kliendi valikul volitatud teenusepakkujate kaudu.

Üheks makseviisiks on Pankade Swedpank, Seb j a Luminor pangalinkide kasutamine. Maksmine toimub eurodes. Maksete töötlemiseks kasutatakse MakeCommerce.lt makseplatvormi.

Kui klient valib ettemakse pangaülekandega ja makset ei tee, võib KTO pöörduda Kliendi poole, sealhulgas e-posti teel ja tuletada talle makset meelde. Kui Klient ei soorita makset 3 päeva jooksul alates Tellimuse esitamisest ja täiendava 2-päevase maksetähtaja jooksul pärast meeldetuletust, siis Kliendi tellimust vastu ei võeta. Kuni Klient pole tellimuse vormistamise teadet kätte saanud, võib ta Tellimuse ilma tagajärgedeta tühistada, pöördudes Müüja KTO poole, võib Tellimuse määratud tähtaja jooksul üles öelda ja see ei riku tema õigust lepingust taganeda.

IV. LÕPPSÄTTED

Need reeglid jõustuvad 1. juulil 2020.

Elektrooniliste teenuste lepingu olulised sätted kehtestatakse, tagatakse, esitatakse ja kinnitatakse, saates teate Kliendi märgitud e-posti aadressile.

Müüja tagab tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis vastavad Teenuslepingu alusel osutatavate teenuste riskitasemele. Elektrooniliste teenuste kasutamine hõlmab riske, mis on seotud andmete edastamisega internetis, näiteks edastatud andmete kadumine, levitamine või ebaseaduslik ülevõtmine.

Kliendid saavad nende reeglite sisu tasuta lugeda ja välja printida aadressil www.chazzchips.com.

Müüja teatab, et veebipoe kasutamine brauseri kaudu või tellimuse esitamine KTO telefonikõnede ajal võib põhjustada täiendavaid interneti kasutamise kulusid (andmeedastustasu) või telefonikõne kulusid vastavalt teenusepakkuja tariifidele, kelle teenuseid klient kasutab.

Käesolevate Reeglitega hõlmamata küsimustele kohaldatakse Leedu Vabariigi seaduste sätteid, sealhulgas Tsiviilseadustiku, Tarbijakaitseseaduse, Isikuandmete kaitse seaduse ja teiste kohaldatavate õigusaktide sätteid, kuivõrd sellised õigusaktid on kohaldatavad.

Valides nende reeglite suhtes Leedu Vabariigi õiguse kohaldamise, ei kaota Klient talle sätete kohaselt antud kaitset, mida ei saa Müüja ja Kliendi vahelise lepingu sõlmimisel õiguslikult eirata ja mis kehtiksid valiku puudumisel.

Kauba kohaletoimetamise tingimused:

Kuller toimetab kauba teile koju või valitud postiautomaati. Leedus 1-5 tööpäeva jooksul peale tellimuse tasumist, Euroopas 1-7 tööpäeva jooksul ja USA-s 1-21 tööpäeva jooksul.

Tagastamise reeglid

Kui kliendid pole rahul tarnitud kauba kvaliteediga, peavad nad sellest teavitama hiljemalt 72 tunni jooksul alates toodete kohaletaoimetamise ajast e-posti aadressil quality@chazzchips.com. Kui pöördumine esitatakse halva kvaliteediga toote pärast, tuleb esitada foto halva kvaliteediga tootest.

E-poest ostetud kaupade tagastamisel või vahetamisel palume teil täita antud tagastus- või vahetusleht.

Tagastatud kauba eest kantakse raha hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul teie pangakontole, kust te ostude eest tasusite.