laimek-bmw-taisykles

ŽAIDIMO „PIRK CHAZZ IR VAIRUOK BEMSĄ“ TAISYKLĖS

1.     ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS:

1.1.  Gusania, UAB, Vokės g. 24, LT-25144, Lentvaris, Lietuva.

2.     REGISTRACIJOS PERIODAS:

2.1.  Registracija vyks nuo 2023 m. rugpjūčio 21 d. iki 2023 m. spalio 15 d.

3.     PRIZAI:

3.1.  Pagrindinis prizas – BMW 530i automobilio nuoma savaitei, 7 (septyni) laimėtojai.

3.2.  Tarpiniai prizai – 700 (septyni šimtai) „CHAZZ“ naujienų rinkinių.

4.     REGISTRACIJA:

4.1.  Žaidime gali dalyvauti asmenys, kuriems yra ne mažiau nei 18 metų.

4.2.  Pagrindinio prizo laimėtojų minimalus amžius – 25 metai, būtinas 3 metų vairavimo stažas.

4.3.  Žaidime dalyvaujantys produktai – visi CHAZZ prekės ženklu pažymėti traškučiai ir užkandžiai.

4.4.  Registruotis žaidime galima perkant bent vieną CHAZZ produktą visose prekybos vietose, esančiose Lietuvos teritorijoje, kuriose yra parduodami CHAZZ produktai, bei CHAZZ elektroninėje parduotuvėje www.chazz.lt, nuo 2023 m. rugpjūčio 21 d. iki 2023 m. spalio 15 d. Atsiprašome už LIDL Lietuva, jos parduotuvėse CHAZZ nerasite, nes ji nemyli Lietuvos bulvių traškučių gamintojų.

4.5.  Žaidime dalyvauja užsakymo numeriai arba pirkimo kvitai, sąskaitos faktūros, išduotos žaidimo registracijos laikotarpiu. Sąskaitos faktūros, išduotos juridiniams asmenims, žaidime dalyvauti negali.

4.6.  Įsigijus žaidimo produktus, dalyvis turi registruotis žaidimo tinklalapyje https://chazzchips.com/lt/laimek-bmw. Registruojantis dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, pirkimo dokumento numerį, telefono numerį, el. paštą, miestą bei produkto pirkimo vietą.

4.7.  Jei registracija sėkminga, tai patvirtinanti žinutė pasirodys tinklalapyje. Tik sėkmingai užsiregistravę dalyviai dalyvauja žaidime. Neteisingai užsiregistravę ar savo duomenis supildę dalyviai nedalyvauja žaidime.

4.8.  Vienas dalyvis gali dalyvauti žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas žaidimo produktus ir registruodamas skirtingus pirkimo dokumentus, taip padidindamas galimybę laimėti.

4.9.  Unikalų pirkimo dokumentą galima registruoti tik 1 kartą nepriklausomai nuo to ar pirkimo dokumente yra daugiau nei vienas žaidime dalyvaujantis produktas.

4.10.                   Žaidime dalyvauja tik vieną kartą registruoti unikalūs pirkimo dokumentai. Tie pirkimo dokumentai, kurie bus registruojami pakartotinai, bus ištrinti.

4.11.   Dalyvis privalo išsaugoti pirkimo dokumentą su aiškiai matomais akcijoje dalyvaujančiais produktais, pirkimo data ir pirkimo dokumento unikaliu numeriu.

4.12.   Dalyvis turi saugoti pirkimo dokumentą iki 2023 m. spalio 17 d. Laimėjimo atveju pirkimo dokumentas yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir yra reikalingas atsiimant prizus.

5.     LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS:

5.1.  Laimėtojai bus renkami šiomis dienomis:
– 2023 m. rugsėjo 4 d. skelbsime: 1 pagrindinio prizo laimėtoją ir 100 CHAZZ naujienų rinkinių laimėtojų.
– 2023 m. rugsėjo 11 d. skelbsime: 1 pagrindinio prizo laimėtoją ir 100 CHAZZ naujienų rinkinių laimėtojų.
– 2023 m. rugsėjo 18 d. skelbsime: 1 pagrindinio prizo laimėtoją ir 100 CHAZZ naujienų rinkinių laimėtojų.
– 2023 m. rugsėjo 25 d. skelbsime: 1 pagrindinio prizo laimėtoją ir 100 CHAZZ naujienų rinkinių laimėtojų.
– 2023 m. spalio 2 d. skelbsime: 1 pagrindinio prizo laimėtoją ir 100 CHAZZ naujienų rinkinių laimėtojų.
– 2023 m. spalio 9 d. skelbsime: 1 pagrindinio prizo laimėtoją ir 100 CHAZZ naujienų rinkinių laimėtojų.
– 2023 m. spalio 16 d. skelbsime: 1 pagrindinio prizo laimėtoją ir 100 CHAZZ naujienų rinkinių laimėtojų.

5.2.  Laimėtojai bus paskelbti tinklalapyje https://chazzchips.com/lt/laimek-bmw per 1 darbo dieną po kiekvieno prizų traukimo.

5.3.  Pagrindinio prizo laimėtojai apie laimėjimą bus informuoti telefonu arba el. paštu. Laimėtojas per 24 val. nuo informavimo privalo žaidimo organizatoriui patvirtinti savo amžių, būtiną 3 metų vairavimo stažą ir susiderinti prizo atsiėmimo sąlygas. Jeigu laimėtojas negali patvirtinti reikiamos informacijos arba su laimėtoju nepavyksta susisiekti per 24 val. nuo prizų traukimo, prizas atitenka kitam asmeniui.

6.     PRIZŲ ATSIĖMIMAS:

6.1.  Vienas dalyvis gali laimėti tik 1 prizą.

6.2.  Su dalyviais dėl prizų pristatymo bus susisiekiama telefonu arba el. paštu.

6.3.  CHAZZ traškučių naujienų rinkinius laimėtojai galės atsiimti adresu, Olimpiečių g. 1 – 40, Vilnius. Prizas gali būti siunčiamas paštomatu.

6.4.  Prizas bus išsiųstas per 10 darbo dienų po to, kai su laimėtoju bus susisiekta dėl pristatymo. Jeigu laimėtojas nurodys neteisingą adresą ar kitą prizo išsiuntimui būtiną informaciją, prizas pakartotinai nebus išsiųstas.

6.5.  Prizai nekeičiami į grynuosius pinigus ar į kitą mokėjimo ekvivalentą.

6.6.  Pagrindinio prizo atsiėmimo sąlygos yra derinamos tarp žaidimo organizatoriaus ir laimėtojo telefonu arba el. paštu.

6.7.  Pagrindinis prizas – BMW 530i automobilio nuoma savaitei, laimėtojui bus suteikiamas 7 kalendorinėms dienoms. Laimėtojui nuomojamą automobilį atsiimti ir pristatyti atgal privaloma numatytu laiku šiuo adresu: Rodūnios Kelias 1, Vilnius.

6.8.  Pagrindinės automobilio nuomos ir naudojimo sąlygos bus suderintos tarp Laimėtojo ir automobilio nuomos bendrovės.

6.9.  Laimėtojas automobilio nuomos bendrovei privalo pateikti asmens tapatybės kortelę arba pasą laimėtojo vardu. Galiojantį atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą, išduotą Laimėtojo vardu Lietuvos Respublikoje, kuriame matytųsi Laimėtojo fotonuotrauka. Turėti banko sąskaitą arba galiojančią banko išduotą Laimėtojo vardu kredito ar debeto mokėjimo kortelę (neišankstinio mokėjimo debeto kortelę).

6.10.               Įmonė Gusania, UAB įsipareigoja sumokėti automobilio nuomos kaštus.

6.11.               Automobilio nuomos bendrovė Laimėtojo kredito ar debeto kortelėje rezervuos 600 eurų depozitą. Depozitas bus grąžintas į laimėtojo banko sąskaitą per 2 savaites po automobilio grąžinimo.

6.12.               Laimėtojas turi teisę naudoti automobilį Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos teritorijoje. Nenurodytų sienų kirtimas ir automobilio naudojimas kitose šalyse yra griežtai draudžiamas.

6.13.               Laimėtojas automobilio naudojimo laikotarpiu gali nuvažiuoti 1 500 kilometrų. Viršijus numatytą ridos ribą, automobilio nuomos bendrovė taikys papildomą mokestį.

6.14.               Laimėtojas įsipareigoja atsakingai ir atsargiai naudoti automobilį pagal jo paskirtį, laikydamasis visų teisingo automobilio eksploatavimo, priežiūros ir rėžimų, nurodytų borto kompiuteryje, reikalavimų.

6.15.               Prizo Laimėtojas įsipareigoja laikytis automobilio naudojimo sutarties ir gamintojo nurodymų, taip pat Kelių eismo ir saugos taisyklių.

6.16.               Prizų atsiėmimo metu Organizatorius turi teisę fotografuoti ir filmuoti laimėtoją bei skelbti laimėtojo atvaizdą CHAZZ socialinių tinklų paskyrose.

7.     PAPILDOMA INFORMACIJA:

7.1.  Gusania, UAB darbuotojai negali dalyvauti įmonės organizuojamame žaidime.

7.2.  Visos su akcijos organizavimu ir (arba) vykdymu susijusios pretenzijos ir skundai turi būti pateikti raštu iki 2023 m. spalio 31 d. Organizatoriui Gusania, UAB el. paštu labas@chazzchips.com,  su raktažodžiu „PIRK CHAZZ IR VAIRUOK BEMSĄ”, pridedant pagrįstą skundą ir skundo dokumentų priedus arba jų kopijas. Vėliau pateikti skundai nebus nagrinėjami. Vėliau nei 2023 m. spalio 31 d. pateikti skundai nenagrinėjami.

7.3.  Jeigu akcijos Organizatorius mano, kad skundas yra pagrįstas, jis skundo pareiškėją informuoja apie skundo patenkinimo eigą ir datą. Jei skundo pareiškėjas yra nepatenkintas gautu atsakymu, jis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka ginti savo teises ir interesus (pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai adresu Vilniaus g. 25, LT-01402, Vilnius, Lietuva. El. pašto adresas: tarnyba@vvtat.lt). Skundo pateikimo data yra laikoma jo išsiuntimo data. Skunde būtina nurodyti akcijos dalyvio vardą ir pavardę.

7.4.  Reklaminėje medžiagoje pateikiama šios akcijos informacija yra tik informacinio pobūdžio.

7.5.  Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis ir yra informuotas, kad akcijos Organizatorius tvarkys jų duomenis.

7.6.  Pateikdamas registraciją ar registruodamasis akcijoje, dalyvis yra informuotas, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą akcijos laikotarpį ir du mėnesius po akcijos laimėtojų paskelbimo.

7.7.  Akcijos dalyvių asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. pašto adresas, miestas, produkto pirkimo vieta) gali būti panaudoti tik akcijos vykdymo ir teisinių reikalavimų patvirtinimo, vykdymo ar Organizatoriaus gynimo tikslais.

7.8.  Visi žaidimo Organizatoriaus priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.

7.9.  Gusania, UAB turi teisę iš dalies pakeisti žaidimo taisykles bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, tam, kad būtų užtikrintas saugumas ir skaidrumas, paskelbiant pakeitimus žaidimo puslapyje https://chazzchips.com/lt/laimek-bmw .