Privātuma politika

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

UAB “Gusania” (turpmāk tekstā – Datu pārzinis) ar šo privātuma politiku (turpmāk tekstā – Privātuma politika) nosaka personas datu apstrādes nosacījumus, izmantojot Datu pārziņa pārvaldīto interneta vietni. Privātuma politikas noteiktie nosacījumi tiek piemēroti katru reizi, kad jūs vēlaties sasniegt mūsu sniegto saturu un / vai pakalpojumu, neskatoties uz to, kādu ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšeti, televizoru u.c.) izmantojat.

Datu pārziņa rekvizīti

UAB “Gusania”

Uzņēmuma kods: 304827413

PVN maksātāja kods: LT100011592915

Adrese: Vokės g. 24, Lentvaris, LT-25144 Traķu raj.

Ļoti svarīgi, lai jūs rūpīgi izlasītu Privātuma politiku, jo, katru reizi apmeklējot Datu pārzinim piederošo interneta vietni, jūs piekrītat, nosacījumiem, kas aprakstīti šajā Privātuma politikā. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzam neapmeklēt mūsu interneta vietni, neizmantot mūsu saturu un / vai pakalpojumus.

Apstiprinām, ka Datu pārziņa vietnes apmeklētāju dati tiks vākti, ievērojot spēkā esošo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas normatīvo aktu prasības, kā arī kontrolējošo institūciju norādījumus. Tiek piemēroti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie pasākumi, lai mūsu savāktie dati par vietnes apmeklētājiem tiktu pasargāti no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas un grozījumiem.

Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, izmantojot mūsu vietni, nevar iesniegt nekādus personas datus. Ja esat persona, kas ir jaunāka par 16 gadiem, pirms personas datu iesniegšanas jums ir jāsaņem savu vecāku vai citu likumīgu aizbildņu piekrišana.

Noteikumos lietotie jēdzieni saprotami tā, kā tie definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679.

KĀDU INFORMĀCIJU PAR JUMS VĀCAM?

vārds, uzvārds

tālruņa numurs

elektroniskā pasta adrese

preču piegādes adrese

uzņēmuma rekvizīti

informācija, kā izmantojat mūsu interneta vietnes.

Ja jūs apmeklējat mūsu interneta vietni, mēs vācam arī informāciju, kas atklāj mūsu sniegto pakalpojumu lietošanas īpatnības vai automātiski ģenerē vizīšu statistiku.

Cita mūsu vāktā informācija

Mēs varam vākt arī citu informāciju par jums, jūsu ierīci vai, ar jūsu piekrišanu, informāciju par to, kā lietojat mūsu vietni.

Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju (piem., informāciju, kas tiek prasīta, lai reģistrētos mūsu interneta veikalā), tomēr tādā gadījumā jums var tikt neļauts izmantot mūsu piedāvāto iepirkšanās pakalpojumu internetā.

KĀ IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Mēs varam izmantot savākto informāciju turpmāk norādītajiem mērķiem:

Reģistrēt jūs, lai jūs varētu izmantot iepirkšanās pakalpojumu.

Iepirkumu groza apmaksāšanai caur izvēlēto ārējo bankas pakalpojumu sniedzēju. Piemēram, ja izvēlēsieties norēķināties, izmantojot makecommerce.lt platformas apstrādātos maksājumu veidus, kuru valdītājs ir Maksekeskus AS (Niine 11, Tallina 10414, Igaunija, reģ. Nr. 12268475), Jūsu personīgā informācija, kas nepieciešama maksājuma izpildei un apstiprināšanai, tiks nodots Maksekeskus AS.

Tiešā mārketinga nolūkā⃰, piem., sūtīt jaunumu biļetenus, iesniegt individuāli pielāgotus reklāmas sludinājumus un sūtīt paziņojumus par akcijām, novērtēt un analizēt savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (ieskaitot arī jūsu viedokļa par produktiem un pakalpojumiem vākšanu, klientu aptauju organizēšanu).

Lai uzzinātu, kā cilvēki izmanto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, lai varētu tos uzlabot un veidot jaunu saturu, produktus un pakalpojumus.

Citā veidā ar jūsu piekrišanu.⃰

⃰ Informējam, ka jums ir tiesības nepiekrist vai jebkurā laikā atcelt savu piekrišanu apstrādāt jūsu datus iepriekš norādītajiem, ar zvaigznīti atzīmētajiem mērķiem.

KAM ATKLĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Apņemamies nenodot jūsu personas datus nekādām nesaistītām trešajām pusēm, izņemot šos gadījumus:

ja ir jūsu piekrišana personas datu atklāšanai.

sniedzot pakalpojumus – mūsu partneriem, kas sniedz preču piegādes vai citus jūsu pasūtītos pakalpojumus. Šiem pakalpojumu sniedzējiem mēs sniegsim tikai tik daudz jūsu personas informācijas, cik būs nepieciešams konkrēta pakalpojumu sniegšanai.

tiesībsargājošām institūcijām saskaņā ar Lietuvas Republikas normatīvo aktu noteiktā kārtībā.

KO MĒS DARĀM, LAI AIZSARGĀTU JŪSU INFORMĀCIJU?

Personas dati tiek aizsargāti no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas un grozījumiem. Mēs ieviešam un izmantojam fiziskus un tehniskus līdzekļus, lai aizsargātu visu informāciju, kuru vācam mūsu pakalpojumu sniegšanas mērķiem. Atgādinām, ka, kaut arī veicam atbilstošas darbības jūsu informācijas aizsargāšanai, neviena vietne, neviena internetā veikta operācija, datorsistēma vai bezvadu sakari nav pilnīgi droši.

Jūsu datus glabāsim 5 gadus pēc pēdējās dienas, kad izmantosiet mūsu pakalpojumus vai vietnes saturu. Kad beidzas šis termiņš, dati tiks izdzēsti tā, lai tos nevarētu atjaunot.

JŪSU TIESĪBAS

Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārziņa darbībā, ir šādas tiesības:

zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);

iepazīties ar saviem datiem un to, kā tie tiek apstrādāti (tiesības iepazīties);

prasīt izlabot vai, ievērojot personas datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgus personas datus (tiesības labot);

savus datus iznīcināt vai apturēt savu datu apstrādes darbības (izņemot glabāšanu) (tiesības iznīcināt un tiesības “būt aizmirstam”);

ir tiesības prasīt, lai personas Datu pārzinis ierobežotu personas datu apstrādi

+ 370 658 07210, ja pastāv viens no likumīgiem iemesliem (tiesības ierobežot);

ir tiesības uz datu pārnesamību (tiesības pārnest);

nepiekrist, ka tiktu apstrādāti personas dati, kad šie dati tiek apstrādāti/ tos nodomāts apstrādāt tiešā mārketinga mērķiem, ieskaitot profilēšanu, tādā mērā, kādā tas ir saistīts ar šādu tiešo mārketingu;

 vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā, ja ir personas datu aizsardzības pārkāpums.

Ja vairs nevēlaties, ka jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkā, ieskaitot profilēšanu, varat rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi quality@chazzchips.com vai zvanīt uz tālruni un nepiekrist, ka jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem un /vai netiktu piemērota tikai automatizēta, ieskaitot profilēšanu**, jūsu personas datu apstrāde, nenorādot nepiekrišanas motīvus.

**Pēc jūsu sniegtiem personas datiem tiešā mārketinga nolūkā var tikt veikta jūsu personas datu profilēšana, lai piedāvātu jums individuāli pielāgotus risinājumus un piedāvājumus. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu apstrādāt personas datus automatizētā veidā, ieskaitot profilēšanu, vai pret to iebilst.

Jebkādu lūgumu vai norādījumu, kas saistīts ar personas datu apstrādi, Datu subjektam ir tiesības iesniegt Datu pārzinim rakstveidā vienā no šiem veidiem: iesniedzot tieši adresē vai, rakstot uz e-pasta adresi quality@chazzchips.com.

Datu pārzinis, saņemot šādu lūgumu vai norādījumu, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma dienas sniedz atbildi un veic lūgumā norādītās darbības, vai arī atsakās tās veikt. Šo laika posmu nepieciešamības gadījumā var pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ievērojot lūgumu sarežģītību un skaitu. Tādā gadījumā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Datu pārzinis informē Datu subjektu par šādu pagarinājumu, reizē norādot kavēšanās iemeslus.

Datu pārzinis var neradīt apstākļus datu subjektiem īstenot iepriekš minētās tiesības, izņemot nepiekrišanu apstrādāt personas datus tiešā mārketinga veidā, ja likumu paredzētos gadījumos nepieciešams nodrošināt noziegumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu prevenciju, izmeklēšanu un konstatēšanu, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību.

TREŠO PUŠU VIETNES, PAKALPOJUMI UN PRODUKTI MŪSU VIETNĒS

Datu pārziņa interneta vietnē var būt trešo pušu reklāmas paneļi, norādes uz viņu vietnēm un pakalpojumiem, kurus Datu pārzinis nekontrolē. Datu pārzinis neatbild par informācijas, kuru savākusi trešā puse, drošību un privātumu. Jums ir jāizlasa privātuma noteikumi, kas tiek piemēroti trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem, kurus izmantojat.

SĪKFAILI

Kad jūs apmeklējat Datu pārziņa interneta vietni, vēlamies sniegt tādu saturu un funkcijas, kas būtu pielāgotas tieši jūsu vajadzībām. Tam nepieciešami sīkfaili (angl. cookies). Tie ir nelieli informācijas elementi, kuri automātiski tiek radīti, sērfojot vietnē, un tiek saglabāti jūsu datorā / citā ierīcē. Tie palīdz Datu pārzinim atpazīt jūs kā agrāku noteiktas tīmekļa vietnes apmeklētāju, saglabāt jūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas vēsturi un, ievērojot to, pielāgot saturu. Tāpat sīkfaili palīdz nodrošināt raitu vietņu darbību, ļauj vērot apmeklēšanas ilgumu interneta vietnēs, apmeklēšanas biežumu un savākt statistikas informāciju par vietņu apmeklētāju skaitu.

Mūsu vietnē izmantoto sīkfailu apraksti

Sīkfaila nosaukums Apraksts/

Lietošanas mērķis Izveidošanas brīdis Derīguma laiks

Izmantotie dati

Google Analytics Analīze

Vietnes apmeklēšanas datums un laiks, vieta, ip adrese, darbības vietnē

Google retargeting Atkārtotais mārketings, IP adrese, vietnes apmeklēšanas datums un laiks

Facebook pixel tag Analīze, Atkārtotais mārketings, vietnes apmeklēšanas datums un laiks, ip adrese

Kā pārvaldīt un dzēst sīkfailus

Kad lietojat pārlūkprogrammu mūsu sniegtā satura sasniegšanai, varat konfigurēt pārlūkprogrammu tā, lai tiktu pieņemti visi sīkfaili, noraidīti visi sīkfaili / tiktu paziņots, ka sīkfails tiek atsūtīts. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tāpēc, ja nezināt, kā mainīt sīkfailu iestatījumus, paskatieties tās informācijas izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt papildu sīkfailu kontrolieri. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta ar sīkfailu palīdzību, izmantojiet daudzās pārlūkprogrammās esošo vienkāršo procedūru, kas ļauj jums atteikties no sīkfailu lietošanas. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tomēr pievēršam uzmanību, ka atsevišķos gadījumos sīkfailu dzēšana var palēnināt sērfošanas ātrumu internetā, ierobežot atsevišķu interneta vietnes funkciju darbību vai bloķēt piekļuvi vietnei.

Mūsu vietnē var būt norādes uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju interneta vietnēm. Pievēršam uzmanību, ka Datu pārzinis nav atbildīgs par šo interneta vietņu saturu vai izmantotajiem privātuma garantēšanas principiem. Tāpēc, ja, nospiežot norādi Datu pārziņa vietnē, nonāksiet citās tīmekļa vietnēs, jums būtu atsevišķi jāpainteresējas par to Privātuma politiku.

SAZINIETIES AR MUMS

Ja par šajā Privātuma politikā sniegto informāciju jums rastos jautājumi, lūdzam vērsties jebkurā jums ērtā veidā:

pa e-pastu: quality@chazzchips.com,

mob. tālr. +370 658 07210.

Atjaunināta 01.12.2020.