Privaatsuspoliitika

ÜLDINFO

UAB Gusania (edaspidi - Vastutav töötleja) sätestab käesoleva privaatsuspoliitikaga (edaspidi - Privaatsuspoliitika) isikuandmete töötlemise tingimused, kasutades Vastutava töötleja hallatavat veebisaiti.  Käesoleva Privaatsuspoliitika tingimused rakenduvad iga kord kui te soovite kasutada meie pakutavat sisu ja / või teenust, olenemata sellest, millist seadet (arvutit, mobiiltelefoni, tahvelarvutit, telerit jne) kasutate.

Vastutava töötleja rekvisiidid:

UAB Gusania

Ettevõtte rg-kood: 304827413

KMKR: LT100011592915

Aadress: Vokės  24, Lentvaris, LT-25144 Trakų raj

On väga oluline, et loete Privaatsuspoliitika hoolikalt läbi, sest iga kord, kui külastate Vastutavale töötlejale kuuluvat veebisaiti, nõustute käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustega. Kui te ei nõustu nende tingimustega, siis palun ärge külastage meie veebisaiti ega kasutage meie sisu ja / või teenuseid.

Kinnitame, et Vastutava töötleja veebisaidi külastajate andmeid kogutakse vastavalt Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi kehtivate õigusaktide nõuetele ning kontrolliasutuste juhistele. Kasutusel on kõik mõistlikud tehnilised ja haldusmeetmed, et kaitsta veebisaidi külastajate kohta kogutavaid andmeid kadumise, volitamata kasutamise ja muutmise eest.

Alla 16-aastased isikud ei tohi meie veebisaidi kaudu isiklikke andmeid edastada. Kui olete alla 16-aastane isik, peate enne isikuandmete edastamist saama vanemate või muude seaduslike eestkostjate nõusoleku.

Reeglites kasutatud mõisteid tuleb mõista nii, nagu need on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruses nr 2016/679.

MILLIST INFOT ME TEIE KOHTA KOGUME?

ees- ja perekonnanimi

telefoninumber

e-posti aadress

kauba kohaletoimetamise aadress

ettevõtte rekvisiidid

Info, kuidas te meie veebisaiti kasutate

Kui külastate meie veebisaiti, kogume ka teavet, mis näitab meie teenuste kasutamise iseärasusi või automaatselt loodud külastuste statistikat.

Muu teave, mida kogume

Samuti võime teie nõusolekul koguda muud teavet teie, teie seadme või meie veebisaidi sisu kasutamise kohta.

Võite valikuliselt mitte anda meile teatud teavet (näiteks teavet, mis on vajalik meie veebipoes registreerumiseks), aga sel juhul ei pruugi teil olla lubatud kasutada meie veebipõhist ostuteenust.

KUIDAS ME TEIE TEAVET KASUTAME?

Kogutud teavet võime kasutada järgmistel eesmärkidel:

Registreerida teid selleks, et saaksite kasutada meie veebipõhist ostuteenust.

Ostukorvi eest maskmiseks valitud välise pangateenuse pakkuja kaudu. Näiteks kui otsustate maksta makecommerce.lt platvormi poolt töödeldavatel makseviisidel, mille haldur on Maksekeskus AS (Niine 11, Tallinn 10414, Eesti, reg-nr: 12268475), edastatakse teie vajalikud isiklikud andmed makse sooritamiseks ja kinnitamiseks  Maksekeskus AS-ile.

Otseturunduse eesmärkidel, näiteks infolehtede saatmine, isikupärastatud reklaamide ja reklaamteadete edastamine, oma turu, klientide, toodete ja teenuste hindamine ja analüüsimine (sh teie arvamuste kogumine toodete ja teenuste kohta ning kliendiküsitluste läbiviimine).

Teada saamiseks, kuidas inimesed meie veebiteenuseid kasutavad, et saaksime teenuseid täiustada ning uue sisu, toodete ja teenuste loomiseks.

Muul viisil teie nõusolekul.*

*Teavitame teid, et teil on õigus esitada vastuväiteid või tühistada igal ajal nõusolek oma andmete töötlemiseks eelnevalt esitatud tärniga tähistatud eesmärkidel.

KELLELE ME TEIE TEAVET AVALDAME?

Kohustume mitte edastama teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

kui olete andnud oma nõusoleku oma isikuandmete avalikustamiseks.

pakkudes teenuseid meie partneritele, kes pakuvad teie tellitud kaupu või teisi teie tellitud teenuseid. Edastame neile teenusepakkujatele ainult sedavõrd teie isiklikke andmeid, kuivõrd on vaja konkreetse teenuse osutamiseks.

õiguskaitseasutustele Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

MIDA TEEME, ET TEIE TEAVET KAITSTA?

Isikuandmed on kaitstud kaotsimineku, volitamata kasutamise ja muutmise eest. Oleme võtnud kasutusele füüsilised ja tehnilised meetmed kogu teabe kaitsmiseks, mida me oma teenuste osutamiseks kogume. Tuletame teile meelde, et kuigi me võtame teie teabe kaitsmiseks ette mõistlikke meetmeid, pole ükski veebisait, veebitehingud, arvutisüsteem ega traadita ühendus täiesti turvaline.

Kaitseme teie andmeid 5 aastat pärast seda, kui te viimast korda kasutasite meie teenuseid või sisu. Pärast selle tähtaja lõppu kustutatakse andmed nii, et neid ei saa taasesitada.

TEIE ÕIGUSED

Andmesubjektil, kelle andmeid töödeldakse Vastutava töötleja tegevuses, on järgmised õigused:

saada teavet (olla informeeritud) oma andmete töötlemisest (õigus saada teavet);

tutvuda oma andmetega ja nende töötlemise viisidega (juurdepääsuõigus);

nõuda isikuandmete parandamist või olenevalt isikuandmete töötlemise eesmärkidest mittetäielike Isikuandmete täiendamist (õigus nõuda parandamist);

kustutada oma andmed või peatada oma andmete töötlemine (välja arvatud säilitamine) (õigus nõuda kustutamist ja õigus olla unustatud);

õigus nõuda, et Vastutav töötleja piiraks isikuandmete töötlemist

+ 370 658 07210 ühel õigustatud põhjusel (õigus piirata);

õigus andmete ülekandmiseks (ülekandmise õigus);

keelduda isikuandmete töötlemisest, kui selliseid andmeid töödeldakse või on ette nähtud töötlemiseks otseturunduse, sealhulgas profiilide koostamine, niivõrd, kui need on seotud sellise otseturundusega;

pöörduda isikuandmete kaitse rikkumiste korral Riikliku Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Kui te ei soovi enam, et teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, sealhulgas profiilide koostamiseks, võite saata kirja e-posti aadressil quality@chazzchips.com või helistada ja esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel ja/või nende automatiseerimise suhtes, sealhulgas profiilide koostamine**, keeldumist põhjendamata.

**Teie esitatud isikuandmete kohaselt võidakse teie nõusolekul teie isikuandmeid profileerida otseturunduse eesmärgil, et pakkuda teile individuaalselt kohandatud lahendusi ja ettepanekuid. Võite igal ajal tühistada oma nõusoleku, mis puudutab isikuandmete automatiseeritud töötlemist, sealhulgas profiilide koostamist, töötlemise viise või võite oma nõusoleku vaidlustada.

Andmesubjektil on õigus esitada isikuandmete töötlemisega seotud päringud või juhised vastutavale töötlejale kirjalikult ühel järgmistest viisidest: kättetoimetamise teel otse aadressile või e-posti teel quality@chazzchips.com.

Sellise päringu või juhise saamisel annab Vastutav töötleja vastuse hiljemalt ühe kuu jooksul alates päringu kuupäevast ja täidab või keeldub päringus täpsustatud toimingute tegemisest. Vajaduse korral võib määratud ajavahemikku pikendada veel kahe kuu võrra, sõltuvalt taotluste keerukusest ja arvust. Sellisel juhul teavitab Vastutav töötleja ühe kuu jooksul alates päringu kättesaamisest Andmesubjekti sellisest tähtaja pikendamisest koos viivituse põhjustega.

Vastutav töötleja võib mitte võimaldada andmesubjektidel ülalnimetatud õigusi kasutada, välja arvatud isikuandmete töötlemisest keeldumine otseturunduse kaudu, kus seadus nõuab kuriteo, ameti- või kutse-eetika rikkumise ennetamist, uurimist ja avastamist ning andmesubjekti või teiste isikute õiguste ja kohustuste kaitsmist.

KOLMANDATE ISIKUTE VEEBISAIDID, TEENUSED JA TOOTED MEIE VEEBISAITIDEL

Vastutava töötleja veebisait võib sisaldada kolmandate osapoolte reklaamiribasid, linke nende veebisaitidele ja teenustele, mille üle Vastutataval töötlejal puudub kontroll. Vastutav töötleja ei vastuta kolmandate isikute kogutud teabe turvalisuse ja privaatsuse eest. Läbi tuleb lugeda privaatsusseaded, mis kehtivad teie kasutatavatele kolmanda osapoole veebisaitidele ja teenustele.

KÜPSISED

Kui viibite Vastutava töötleja veebisaidil, tahame pakkuda teie vajadustele vastavat sisu ja funktsioone. Selleks on vaja küpsiseid (ingl cookies) Need on väikesed infokillud, mis luuakse veebisaidi sirvimisel automaatselt ja salvestatakse teie arvutisse või muusse lõppseadmesse. Need aitavad Vastutaval töötlejal tuvastada teid konkreetse veebisaidi eelmise külastajana, salvestavad teie veebisaidi külastamise ajaloo ja kohandavad sisu vastavalt sellele. Samuti aitavad küpsised tagada veebisaitide tõrgeteta toimimise, võimaldavad jälgida veebisaitide külastuste kestust ja sagedust ning koguda statistilist teavet veebisaidi külastajate arvu kohta.

Meie veebisaidil kasutatud küpsiste kirjeldused

Küpsise nimi Kirjeldus/

Kasutamise eesmärk Loomise hetk Aegumiskuupäev

Kasutatud andmed

Google Analytics Analüüs

Veebisaidi külastamise kuupäev ja kellaaeg, koht, IP-aadress, toimingud veebisaidil

Google retargeting Korduvturundus, IP-aadress, veebisaidi külastamise kuupäev ja kellaaeg

Facebook pixel tag Analüüs, korduvturundus, veebisaidi külastamise kuupäev ja kellaaeg, IP-aadress

Kuidas küpsiseid hallata ja kustutada

Kui kasutate meie pakutava sisu juurde pääsemiseks brauserit, saate oma brauseri konfigureerida nii, et see aktsepteeriks kõiki küpsiseid, loobuks kõigist küpsistest või teavitaks teid küpsise saatmisest. Iga brauser on erinev, nii et kui te ei tea, kuidas küpsiste seadeid muuta, uurige seda brauseri menüüst. Teie seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavaid küpsiste juhtnuppe. Kui te ei soovi, et teavet kogutaks küpsiste kaudu, kasutage küpsiste kasutamisest loobumiseks lihtsat protseduuri, mis on saadaval enamikus brauserites. Küpsiste haldamise kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Pange siiski tähele, et mõnel juhul võib küpsiste kustutamine aeglustada teie sirvimist internetis, piirata veebisaidi teatud funktsioonide tööd või blokeerida juurdepääsu veebisaidile.

Meie veebisait võib sisaldada linke teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebisaitidele. Pange tähele, et Vastutav töötleja ei vastuta selliste veebisaitide sisu ega nende kasutatavate privaatsuse tagamise põhimõtete eest. Seega, kui pärast Vastutava töötleja veebisaidil oleva lingi klõpsamist satute teistele veebisaitidele, peaksite nende Privaatsuspoliitikat eraldi lugema.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on Privaatsuspoliitikas sisalduva teabe kohta küsimusi, võtke meiega ühendust mis tahes teile sobival viisil:

e-posti teel: quality@chazzchips.com

mobiiltelefoni teel +370 658 07210

Ajakohastatud 1. detsembril 2020