Privatumo Politika

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

UAB "Gusania" (toliau - Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau - Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine sąlygas. Šios privatumo politikos sąlygos taikomos jūsų prieigai prie mūsų teikiamo turinio ir (arba) paslaugų kiekvieną kartą, nesvarbu, kokiu įrenginiu (kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu, televizoriumi ir t. t.) naudojatės.

Duomenys apie duomenų valdytoją:

UAB "Gusania" duomenų valdytojo duomenys

Įmonės kodas: Įmonės kodas: UAB "Gusanus": 304827413

PVM mokėtojo kodas: LT100011592915

 

Adresas: Vokės g. 24, Lentvaris, LT-25144 Trakų r.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydamiesi Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje sutinkate su šioje privatumo politikoje aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje ir nesinaudoti mūsų turiniu ir (arba) paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo interneto svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei priežiūros institucijų nurodymų. Imamasi visų pagrįstų techninių ir administracinių priemonių, kad apsaugotume mūsų renkamus Svetainės lankytojų duomenis nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, jaunesni nei 16 metų, negali pateikti asmeninės informacijos per mūsų svetainę. Jei esate jaunesni nei 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti tėvų ar kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Reglamente vartojamos sąvokos turėtų būti suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Vardas Pavardė

telefono numeris

El. paštas

Pristatymo adresas

Įmonės duomenys

Informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine.

Jei lankotės mūsų svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia naudojimosi mūsų paslaugomis ypatumus arba automatiškai generuojamą apsilankymų statistiką.

Kita mūsų renkama informacija

Jūsų sutikimu galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį arba turinį, kurį naudojate mūsų svetainėje.

Galite nuspręsti neteikti mums tam tikros informacijos (pavyzdžiui, informacijos, kurios prašoma regustruojant mūsų internetinę parduotuvę), tokiu atveju jums gali būti neleista naudotis mūsų internetinės prekybos paslauga.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Surinktą informaciją galime naudoti toliau nurodytais tikslais:

 

Užregistruoti jus, kad galėtumėte naudotis mūsų internetinės prekybos paslauga.

Apmokėti už krepšelį per pasirinktą išorinį bankininkystės paslaugų teikėją. Pavyzdžiui, jei pasirinksite mokėjimo būdus, tvarkomus per makecommerce.lt platformą, kurią valdo Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, registracijos numeris: 12268475), jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimui atlikti ir patvirtinti, bus perduota Maksekeskus AS.

Tiesioginės rinkodaros tikslais, pavyzdžiui, naujienlaiškiams siųsti, personalizuotoms reklamoms ir reklaminiams pranešimams teikti, rinkai, klientams, produktams ir paslaugoms vertinti ir analizuoti (įskaitant jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą ir klientų apklausų vykdymą).

Sužinoti, kaip žmonės naudojasi mūsų internetinėmis paslaugomis, siekiant jas tobulinti ir kurti naują turinį, produktus ir paslaugas.

Kitais tikslais su jūsų sutikimu.

Atkreipkite dėmesį, kad turite teisę bet kada nesutikti arba atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis pirmiau žvaigždute pažymėtais tikslais.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Mes įsipareigojame neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms neįgaliotoms trečiosioms šalims, išskyrus toliau nurodytus atvejus:

jei turite savo sutikimą atskleisti asmens duomenis.

 

dėl paslaugų teikimo - mūsų partneriams, kurie teikia jūsų užsakytų prekių ar kitų paslaugų pristatymo paslaugas. Su šiais paslaugų teikėjais dalijamės tiek jūsų asmens duomenų, kiek jų reikia konkrečiai paslaugai atlikti.

teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys saugomi nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pakeitimo. Mes ėmėmės fizinių ir techninių priemonių, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame teikdami paslaugas. Atkreipkite dėmesį, kad nors imamės pagrįstų priemonių jūsų informacijai apsaugoti, jokia svetainė, internetinis sandoris, kompiuterinė sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 5 metus nuo paskutinės dienos, kai naudojotės mūsų paslaugomis ar turiniu. Pasibaigus šiam laikotarpiui, duomenys bus ištrinti taip, kad jų nebūtų galima atkurti.

 

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

žinoti (būti informuotas) apie duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

susipažinti su savo duomenimis ir jų tvarkymu (teisė susipažinti);

prašyti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

ištrinti savo duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą) (teisė ištrinti duomenis ir teisė būti "pamirštam");

turi teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą

+ 370 658 07210 dėl vienos iš teisės aktuose nustatytų priežasčių (teisė apriboti duomenų tvarkymą);

turi teisę perkelti duomenis (teisė į duomenų perkeliamumą);

nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, jei juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą tiek, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;

kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl asmens duomenų apsaugos pažeidimo.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, galite siųsti el. laišką adresu quality@chazzchips.com arba skambinti ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ir (arba) kad nebūtų galima automatizuotai , įskaitant profiliavimą**, tvarkyti jūsų asmens duomenų, nenurodydami nesutikimo priežasčių.

 

** Remiantis jūsų asmens duomenimis, kuriuos pateikiate tiesioginės rinkodaros tikslais, jūsų asmens duomenys gali būti profiliuojami, kad būtų galima pasiūlyti jums pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotai, įskaitant profiliavimą, galite bet kuriuo metu atšaukti arba prieštarauti.

Duomenų subjektas turi teisę pateikti bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: tiesiogiai pristatant adresu arba el. paštu. El. paštas quality@chazzchips.com.

Gavęs tokį prašymą ar nurodymą, Duomenų valdytojas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos privalo pateikti atsakymą ir atlikti arba atsisakyti atlikti prašyme nurodytus veiksmus. Prireikus šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos duomenų valdytojas turi informuoti duomenų subjektą apie tokį pratęsimą ir nurodyti vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas negali leisti duomenų subjektams pasinaudoti minėtomis teisėmis, išskyrus atsisakymą tvarkyti asmens duomenis vykdant tiesioginę rinkodarą, kai nusikalstamų veikų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevencijai, tyrimui ir atskleidimui, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir pareigų apsaugai, kai pagal įstatymus būtina pilietinių laisvių apsauga.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklamos, nuorodų į jų svetaines ir paslaugų, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už trečiųjų šalių surinktos informacijos saugumą ir konfidencialumą. Turėtumėte perskaityti privatumo pareiškimus, taikomus trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukai

Kai lankotės Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti jūsų poreikius atitinkantį turinį ir funkcijas. Tam reikalingi slapukai. Tai yra nedidelės informacijos dalys, kurios automatiškai sukuriamos jums naršant svetainėje ir išsaugomos jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui identifikuoti jus kaip ankstesnį konkrečios svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų apsilankymo svetainėje istoriją ir atitinkamai pritaikyti turinį. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, stebėti apsilankymų svetainėje trukmę ir dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymas

Slapuko pavadinimas Aprašymas /

Naudojimo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo data

Naudojami duomenys

"Google Analytics" analizė

Apsilankymo svetainėje data ir laikas, vieta, ip adresas, veiksmai svetainėje

Google Retargeting, pakartotinė rinkodara, IP adresas, apsilankymo svetainėje data ir laikas

"Facebook" pikselių žymų analizė, pakartotinė rinkodara, apsilankymo svetainėje data ir laikas, IP adresas

Kaip tvarkyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite nustatyti, kad naršyklė priimtų visus slapukus, atmestų visus slapukus arba būtų informuojama, kai slapukas siunčiamas. Visos naršyklės yra skirtingos, todėl jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, peržiūrėkite jos pagalbos meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdymo priemonių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama naudojant slapukus, naudokite paprastą procedūrą, kurią galima atlikti daugumoje naršyklių, kad galėtumėte atsisakyti slapukų naudojimo. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų valdymą, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymą internete, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba užblokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų svetaines. Atkreipkite dėmesį, kad duomenų valdytojas neatsako už tokių svetainių turinį ar jose taikomą privatumo politiką. Todėl, jei iš Duomenų valdytojo svetainės per nuorodą pateksite į kitas svetaines, turėtumėte atskirai perskaityti jų privatumo politiką.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei turite klausimų dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, susisiekite su mumis jums patogiu būdu:

 

El. paštas: quality@chazzchips.com

Mob. +370 658 07210

 

Atnaujinta 2020 m. gruodžio 1 d.

 

Šioje svetainėje naudojami slapukai. Slapukus naudojame turinio ir skelbimų personalizavimui, socialinių tinklų funkcijų teikimui ir srauto analizei. Be to, dalijamės svetainės naudojimo informacija su savo socialinės žiniasklaidos, reklamos ir analizės partneriais, kurie ją gali pridėti prie kitos jūsų pateiktos ar per mūsų paslaugas surinktos informacijos.

Slapukai - tai nedideli tekstiniai failai, kurie gali būti naudojami svetainėse siekiant pagerinti naudotojo patirtį.

 

Pagal įstatymus slapukus jūsų įrenginyje galime saugoti tik tuo atveju, jei jie būtini šios svetainės veikimui. Visiems kitiems slapukų tipams mums reikia jūsų leidimo.

Šioje svetainėje naudojami įvairių tipų slapukai. Kai kuriuos slapukus nustato mūsų puslapiuose naudojamos trečiųjų šalių paslaugos.

 

Savo sutikimą galite bet kada pakeisti arba atšaukti mūsų svetainėje esančioje slapukų deklaracijoje.

 

Daugiau informacijos apie tai, kas mes esame, kaip galite su mumis susisiekti ir kaip tvarkome asmens duomenis, rasite mūsų privatumo politikoje.

 

Nurodykite savo sutikimo ID ir datą, kada kreipsitės į mus dėl sutikimo.

 

Jūsų sutikimas galioja šiems dalykams: chazzchips.com

 

Jūsų dabartiniam: Leidimas visiems.

3jmMBeLQqsvziUoGr8hl9wlrQgCST/gZwbZHIUBc1fDG8gkPoi8E5Q==

Sutikimo data: 2022 m. birželio 20 d., pirmadienis, 10:35:59 GMT+3

 

Pakeisti sutikimą | Atšaukti sutikimą

 

Slapukų politika paskutinį kartą atnaujinta 2012-12-09; atnaujino Cookiebot: